Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ11/2023 - DNS - Kancelářské a hygienické potřeby
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jako „DNS“) v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení kancelářských a hygienických potřeb dle potřeb Českého rozhlasu:
Zadavatel rozdělil dynamický nákupní systém podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 2 kategorie:
Kategorie 1: Kancelářské potřeby a prostředky běžné hygieny
• Předmětem této kategorie DNS jsou kancelářské potřeby a prostředky běžné hygieny
• předpokládaná hodnota za 4 roky: 6.000.000,- Kč bez DPH

Kategorie 2: Papírová hygiena a úklidové prostředky
• Předmětem této kategorie DNS je papírová hygiena a úklidové prostředky
• předpokládaná hodnota za 4 roky: 6.000.000,- Kč bez DPH
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Martin Havrda
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.08.2023 11:00
Datum zahájení: 30.06.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):