Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ20/2021 - Cestovní pojištění pro Český rozhlas
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je veškeré cestovní pojištění Českého rozhlasu.

Celková předpokládaná hodnota pro určení režimu veřejné zakázky činí 19.100.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota pojistné smlouvy (pojistných smluv) vzešlé z této veřejné zakázky činí 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Místo plnění: Extra-Regio
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Bc. Eva Gottová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 13.01.2022 11:00
Datum pro předběžné nabídky: 15.02.2022 11:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 13.12.2021 12:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: