Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ36/2021 - ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení díla – První etapa obnovy VZT jednotek v objektu Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2, které zahrnuje demontáž původních VZT jednotek, kompletní dodávku, instalaci a zprovoznění nových VZT jednotek a realizaci veškerých souvisejících přípravných a dokončovacích prací a to vše v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami.

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění, a to ve dnech 16. 12. 2021 od 08:00 do 12:00 hod. a 22. 12. 2021 od 08:00 do 12:00 hod., podrobnosti viz Zadávací dokumentace.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Jan Greň
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.01.2022 11:00
Datum zahájení: 02.12.2021 15:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: