Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ013/2015 - Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu − pro potřeby Rady Českého rozhlasu
nadlimitní Zadáno 21.05.2015 15.07.2015 10:00
VZ019/2015 - virtualizace - rozšíření SW
podlimitní Zadáno 31.03.2015 15.04.2015 10:00
MR04/2015 - Obnova DAW (Digital Audio Workstation)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 09.03.2015 15:00
VZ015/2015 - Servis, funkční zkoušky, pravidelné kontroly provozuschopnosti a opravy na systémech PZTS, EPS a PBZ, ve všech objektech ČRo
podlimitní Zadáno 26.02.2015 13.03.2015 10:00
VZ009/2015 - Servis, opravy a revize chladicích, klimatizačních, VZT, topných a souvisejících technických zařízení v majetku ČRo
nadlimitní Zadáno 20.02.2015 09.04.2015 10:00
VZ004/2015 - Servis, opravy a údržba výtahů a zdvihacích zařízení v objektech ČRo
podlimitní Zadáno 24.01.2015 12.02.2015 10:00
MR02/2015 - Stěhovací a pomocné práce v Českém rozhlase
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2015 05.02.2015 10:00
MR81/2014 - Zajištění povinností osoby odborně způsobilé podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zajištění revize a servisu věcných prostředků požární ochrany v objektech v objektech ČRo
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2014 23.12.2014 14:00
VZ064/2014 - Rámcová smlouva na dodávky serverů
nadlimitní Zadáno 06.12.2014 29.01.2015 10:00
MR64/2014 - Povinné školení řidičů služebních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2014 08.12.2014 15:00
VZ039/2014 - Dodávky příslušenství k hudebním nástrojům
podlimitní Zadáno 26.11.2014 16.12.2014 10:00
VZ061/2014-II - DaletPlus rozšíření (etapa 4)
podlimitní Zadáno 19.11.2014 12.12.2014 10:00
MR77/2014 - Sdílený kalendář CZP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 07.11.2014 10:00
VZ067/2014 - Poskytování právnch služeb v záležitostech týkajících se DPH
nadlimitní Zadáno 01.11.2014 07.11.2014 16:00
VZ043/2014 - Zajištění tiskových a reprografických služeb
nadlimitní Zadáno 31.10.2014 18.12.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016