Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZ8/2023 - Vinohrady - Rekonstrukce střechy budovy B
Odesílatel Jan Greň
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2023 08:52:17
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vám jménem zadavatele Český rozhlas zasílám výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "VZ8/2023 - Vinohrady - Rekonstrukce střechy budovy B". Podrobné informace k veřejné zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_display_1126.html. V příloze této zprávy je zasílána zadávací dokumentace obsahující základní informace o zakázce.
Prohlídky místa plnění se uskuteční ve dnech 26. 4. 2023 a 3. 5. 2023 vždy od 9:30 - 11:30hod. a 13:00 - 15:00 hod. Nabídku je nutné podat do 15. 5. 2023 do 12:00 hod. Pro podání nabídky je nutné se předem registrovat v el. nástroji EZAK.

Děkuji Vám za zvážení Vaší účasti a případné podání nabídky.

S pozdravem a úctou

Mgr. Jan Greň


Přílohy
- VZ8_2023 - Zadávací dokumentace.pdf (799.37 KB)