Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MR45/2021 - Lékařské služby pro Český rozhlas dle ZP
Odesílatel Klára Surovcová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2021 23:17:50
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vám jménem zadavatele Český rozhlas zasílám výzvu k podání nabídky do výběrového řízení veřejné zakázky s názvem MR45/2021 - Lékařské služby pro Český rozhlas dle ZP. Podrobné informace k veřejné zakázce jsou dostupné v příloze této zprávy anebo na profilu zadavatele https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_sign_VY_1059.html. Nabídku je nutné podat do 17. 1. 2022 do 11:00 hod. Pro podání nabídky je nutné se předem registrovat v el. nátroji EZAK.

Děkuji Vám za spolupráci a zvážení Vaší účasti ve veřejné zakázce.

S pozdravem
Surovcová


Přílohy
- Výzva VZMR většího rozsahu - služby.pdf (411.53 KB)
- Příloha č. 1 – Závazný návrh rámcové dohody.docx (75.14 KB)
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (87.77 KB)
- Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx (21.15 KB)