Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MR43/2021 - Licence sw Adobe 2022
Odesílatel Klára Surovcová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2021 09:46:54
Předmět Výzva

Vážení,

tímto si Vám dovoluji zaslat výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu č.j. MR43/2021 - Licence sw Adobe 2022.


S pozdravem
Mgr. Klára Surovcová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- Výzva.pdf (487.76 KB)
- Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy.doc (150.00 KB)
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (140.72 KB)
- Příloha č. 3 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xls (37.50 KB)