Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR28/2021 - Rekonstrukce prostorové akustiky vysílacího pracoviště ČRo Rádio DAB Praha včetně dodávky technologického nábytku
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 11:15:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout vysvětlení, změnu a doplnění k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR28/2021.

Děkuji a jsem s pozdravem

Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR28_2021_Změna_Doplnění Výzvy č. 2.pdf (312.62 KB)
- Příloha č. 3 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_AKTUALIZACE č. 2.xls (79.50 KB)