Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR13/2021 - IPT - rozšíření
Odesílatel Martin Havrda
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2021 21:59:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
tímto si Vám dovoluji poskytnout vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek č. 1 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu č.j. MR13/2021. V příloze najdete aktualizované dokumenty. Zároveň tímto dochází k posunutí lhůty pro podání nabídek do 28. 4. 2021 do 11 hod.

Děkujeme za pochopení.

S úctou a pozdravem
Mgr. Martin Havrda
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR13_2021_Vysvětlení_ č. 1.pdf (641.59 KB)
- Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy AKTUALIZACE.docx (79.66 KB)
- Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy AKTUALIZACE.pdf (536.11 KB)
- Příloha č. 3 - Tabulka pro stanovení nabídkové ceny_IPT AKTUALIZACE.xlsx (13.99 KB)
- Příloha č. 4 - Technická specifikace AKTUALIZACE.docx (14.28 KB)
- Příloha č. 4 - Technická specifikace AKTUALIZACE.pdf (205.55 KB)