Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ4/2021 - Nákup vozidel pro Český rozhlas - rok 2021
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2021 15:32:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce č. j. VZ4/2021 - Nákup vozidel pro Český rozhlas - rok 2021.

Děkuji a jsem s pozdravem
Bc. Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- VZ4_2021_Vysvětlení_Změna_Doplnění ZD č. 1.pdf (516.17 KB)
- Příloha č. 4.1 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_část 1 VZ_AKTUALIZACE.xlsx (18.24 KB)
- Příloha č. 4.2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_část 2 VZ_AKTUALIZACE.xlsx (20.36 KB)