Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR20/2020 - Nákladní přeprava včetně odborné manipulace pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2020 15:30:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek č. 1 předmětné veřejné zakázky malého rozsahu č.j.: MR20/2020.

S úctou a pozdravem
Bc. Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR20_2020_Vysvětlení_Změna_Doplnění Výzvy č.1.pdf (439.51 KB)
- Příloha č. 1_Závazný návrh rámcové́ dohody_AKTUALIZACE.docx (89.41 KB)
- Příloha č. 1_Závazný návrh rámcové́ dohody_AKTUALIZACE.pdf (464.83 KB)