Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MR25/2020 - II - Služby TDS pro akci „ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19“
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2020 14:56:30
Předmět MR25/2020 - Výzva k podání nabídek

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout Výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR25/2020 - II - Služby TDS pro akci "ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19".

S úctou a pozdravem
Bc. Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS