Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZ35/2019 - Podpora SAP
Odesílatel Tomáš Vávra
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2020 22:16:27
Předmět Informace zadavatele k zadávacímu řízení

Zadavatel si opětovně dovoluje touto cestou upozornit všechny potencionální dodavatele, že v souvislosti s tím, že provozovatel zadavatelského profilu E-ZAK se zapojil do tzv. funkčního elektronického nástroje (FEN), je pro podání nabídky nutné se registrovat právě v tomto nástroji FEN. Dle informací zadavatele může tato registrace trvat i několik dní, a proto žádáme dodavatele, aby této skutečnosti věnovali náležitou pozornost. Zadavatel není schopen průběh registrace dodavatele v nástroji FEN nikterak ovlivnit. Více k registraci v nástroji FEN na str. 15 – 16 uživatelské příručky dostupné na úvodní stránce zadavatelského profilu Českého rozhlasu.

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra