Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas
Odesílatel Tomáš Vávra
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2020 09:57:48
Předmět Informace zadavatele k výběrovému řízení

Zadavatel tímto dává na vědomí, že všichni dodavatelé, kteří mají technické potíže při registraci do nástroje FEN, který je nezbytný pro podání nabídky, mohou před uplynutím lhůty pro podání nabídek (nejméně jednu hodinu předem, tzn. do 30. 4. 2020 do 13:00) požádat písemně zadavatele o prodloužení termínu pro podání nabídek.

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra