Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení MR10/2020 - Poslechové monitory
Odesílatel Martina Štěpánková
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2020 10:51:33
Předmět Informace zadavatele k výběrovému řízení

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že v souvislosti s tím, že provozovatel zadavatelského profilu E-ZAK se zapojil do tzv. funkčního elektronického nástroje (FEN), je pro podání nabídky nutné registrovat se právě v tomto nástroji FEN. Dle informací zadavatele může tato registrace trvat i několik dní, a proto žádáme dodavatele, aby této skutečnosti věnovali náležitou pozornost. Zadavatel není schopen průběh registrace dodavatele v nástroji FEN nikterak ovlivnit. Více k registraci v nástroji FEN na str. 15 – 16 uživatelské příručky dostupné na úvodní stránce zadavatelského profilu Českého rozhlasu.

Mgr. Martina Štěpánková
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas