Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas
Odesílatel Tomáš Vávra
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2020 15:03:57
Předmět MR12/2020 - Smluvní přeprava taxi pro Čeksý rozhlas - Výzva k podání nabídky

Dobrý den, Vážení,

tímto si Vám jménem Českého rozhlasu jako zadavatele dovoluji zaslat výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu č.j. MR12/2020 s názvem "Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas".

S úctou
Mgr. Tomáš Vávra
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas


Přílohy
- MR12_2020 - Smluvní přeprava taxi pro Český rozhlas - Výzva k podání nabídky.zip (1.71 MB)