Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR31/2019 - Dovybavení archivního regálového systému v depozitářích Českého rozhlasu v Praze
Odesílatel Veronika Šolínová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2019 16:33:26
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR31/2019 - Dovybavení archivního regálového systému v depozitářích Českého rozhlasu v Praze.

S pozdravem
Mgr. Veronika Smejkalová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR31_2019_Vysvětlení ZD č. 1.pdf (665.78 KB)

Původní zpráva

Datum 15.10.2019 16:01:49
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotazy k veřejné zakázce o názvu - „Dovybavení archivního regálového systému v depozitářích Českého rozhlasu v Praze“.


1) V technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace je uvedeno, že podvozky pojízdných regálů musí být svařované s vyloučením šroubových spojů.
a) S požadavkem na provedení svařovaných podvozků nesouhlasíme, protože z hlediska provozu regálů neposkytují žádnou výhodu. Naopak při svařování dochází k deformacím podvozků a nelze tudíž zajistit kontakt všech kol s kolejemi a může proto docházet za provozu k prokluzu kol. Nevýhodou je rovněž jejich velká hmotnost (hmotnost podvozků dosahuje podle jejich délky hodnot 100-200 kg), která komplikuje a ztěžuje montáž.
b) Tento požadavek není reálný rovněž proto, že regály mají být dlouhé 6 m, což by znemožňovalo transport podvozků z vozidla do místa montáže.

c) Zrušení požadavku na svařované provedení podvozků odůvodňujeme rovněž tím, že šroubované provedení podvozků pojízdných regálů se běžně používá, přičemž je po všech stránkách výhodnější, než podvozky svařované.

2) V technické specifikace je uvedeno hned v prvním odstavci, že pojezdové dráhy mají být osazeny na stávající podlahu archivu a hned v druhém odstavci je uvedeno, že kolejové dráhy mají být do podlahy zabudovány. Upřesněte prosím pojem zabudování pojezdových dráh do podlahy, při současném požadavku jejich osazení na stávající podlahu.
3) Pro racionální řešení dodávky pojízdných regálů je nezbytné, s ohledem na přímý vliv na výši ceny dodávky, definovat důležitý technický parametr pojízdných regálů a to,
s kolika pojízdnými plně naloženými regály může obsluha snadno, bez námahy, pojíždět najednou. Technická specifikace toto neřeší. Žádáme proto o její doplnění o výše uvedený technický parametr.