Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MR31/2019 - Dovybavení archivního regálového systému v depozitářích Českého rozhlasu v Praze
Odesílatel Veronika Šolínová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2019 10:42:50
Předmět MR31/2019 - Výzva s přílohami

Vážení,

tímto si Vás dovoluji oslovit s Výzvou k plnění veřejné zakázky malého rozsahu č.j. MR31/2019.

S pozdravem
Veronika Smejkalová


Přílohy
- Výzva s přílohami.zip (1.77 MB)