Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR05/2019 - Nákup mobilních telefonů
Odesílatel Eliška Beluhová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2019 08:45:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

tímto Vám jménem zadavatele poskytuji Změnu zadávací podmínek č. 2.

S pozdravem

Eliška Beluhová


Přílohy
- MR05_2019_Změna zadávacích podmínek č. 2.pdf (1.80 MB)
- Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_AKTUALIZOVANÁ.xlsx (20.26 KB)