Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ36/2018 - ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy
Odesílatel Klára Surovcová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2019 13:50:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě žádosti dodavatele jménem zadavatele zasílám Vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 4. Došlo ke změně Tabulky pro výpočet nabídkové ceny. Upravená tabulka se stala přílohou tohoto vysvětlení. Došlo k posunu lhůty pro podání nabídek na 8. 2. 2018 v 11h.
S pozdravem
Surovcová


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 4.zip (934.14 KB)