Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZ36/2018 - ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy
Odesílatel Klára Surovcová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2019 10:22:45
Předmět zpráva

Vážení,
na žádost účastníka prohlídky místa plnění připomínáme fakt, že v první etapě byl osazen systém centrálního klíče FAB výrobce ASSA ABLOY a dodavatelem systému centrálního klíče byla společnost Ing. Petr Dědek, K jezírku 2, 252 18 Ptice, IČ: 12603899, www.autoklice.cz . Tato informace je k dispozici rovněž v textovém popisu položky č. 38 části 10_SO 12 - Stavebně - architektonická část v Příloze č. 3 ZD s názvem Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.
S pozdravem
Surovcová Klára