Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR38/2018 - Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ČRo
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2018 13:48:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu č.j. MR38/2018.

S úctou a pozdravem
Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR38_2018_Vysvětlení ZD č. 3.pdf (1.92 MB)