Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR38/2018 - Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ČRo
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2018 14:50:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnout Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu č.j.: MR38/2018 mající za následek její doplnění a změnu.

S úctou a pozdravem
Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR38_2018_Vysvětlení_Změna_Doplnění ZD č. 2.pdf (1.93 MB)
- AKTUALIZACE_Příloha č. 1_ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY.docx (122.18 KB)