Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MR38/2018 - Poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance ČRo
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2018 15:45:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

tímto si Vám dovoluji poskytnou Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k předmětné veřejné zakázce č.j.: MR38/2018.

S úctou a pozdravem
Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- MR38_2018_Vysvětlení ZD č. 1.pdf (1.97 MB)
- AKTUALIZACE_Příloha č. 2_TABULKA PRO VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY.xlsx (21.26 KB)