Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ12/2018 - Nábytek pro Český rozhlas
Odesílatel Eva Gottová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2018 08:47:06
Předmět Zadávací dokumentace_Změna č. 1

Na základě Vysvětlení č. 1 mající za následek změnu zadávací dokumentace, Vám poskytujeme tuto ZD z vyznačenými změnami.

S úctou a pozdravem
Bc. Eva Gottová
ČESKÝ ROZHLAS


Přílohy
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_Změna č. 1.pdf (380.08 KB)