Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ20/2017 - Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo
Odesílatel David Kostelka
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2017 11:34:50
Předmět Změna zadávací dokumentace

Na základě vlastního uvážení Český rozhlas jako zadavatel tímto oznamuje změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce č.j. VZ20/2017 s názvem: „Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo“.

Zadavatel změnu činí na základě zjištění faktické chyby v psaní a počtech v příloze č. 4 s názvem Minimální technická specifikace. Zadavatel uvedl nesprávné hodnoty u položek v sekci s názvem Spotřeba a emise – jmenovitě jde o položky s názvem „Spotřeba paliva město“ a „Spotřeba paliva kombinovaná“.

Změněné hodnoty a nové pořadí předmětných položek jsou součástí přílohy č. 4 nové zadávací dokumentace k veřejné zakázce č.j. VZ20/2017 s názvem „Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo“.

Na základě § 99 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny činila nejméně celou svou původní délku 35 kalendářních dnů.

Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 12. 12. 2017 v 11:00 hodin.


Přílohy
- VZ20_2017_Nákup reprezentativního vozidla_příloha č. 4_Minimální technická specifikace_edit_signed.pdf (576.79 KB)
- VZ020_2017_Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo - Oznámení o změně ZD_signed.pdf (203.22 KB)