Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZ033/2013 - Servisní podpora IP telefonie a kontaktního centra
Odesílatel Pavel Šmolík
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2013 14:59:04
Předmět Výzva

Jménem Českého rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053, zastoupeným generálním ředitelem Mgr. art. Peterem Duhanem, v souladu s ustanoveními § 25 a 38 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), Vám tímto zasíláme výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení pro zadání veřejné zakázky č. j. VZ033/2013 s předmětem: „Servisní podpora IP telefonie a kontaktního centra“.


Přílohy
- VZ033_2013 Výzva k podání nabídky_signed.pdf (46.04 KB)