Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MR64/2014 - Povinné školení řidičů služebních vozidel
Odesílatel Věra Šmejkalová
Organizace odesílatele Český rozhlas [IČO: 45245053]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2014 09:24:22
Předmět Výzva

Vážení,

jménem Českého rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053, jednajícího Mgr. art. Petrem Duhanem, generálním ředitelem, se na Vás obracíme s Výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR64/2014 s názvem „Povinné školení řidičů služebních vozidel“.

Požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách, které jsou součástí této zprávy. Lhůta na podání nabídky je do 2. 12. 2014 do 15:00.

Informujte nás, zda budete v rámci této zakázky podávat nabídku.
V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte.
S pozdravem


Mgr. Věra Šmejkalová
referent veřejných zakázek - senior


Přílohy
- MR64_2014_Povinné školení řidičů.zip (676.30 KB)