Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR05/2018 - Úprava a doplnění ochran před bleskem dle norem ČSN
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání instalaci jímacích tyčí a stožárů hromosvodů, vzájemné propojení všech kovových konstrukcí na střechách budov do jedné soustavy. Dále se jedná o vytvoření nového svodného uzemňovacího vedení. Nedílnou součástí této veřejné zakázky je realizace vyrovnání potencionálů a propojení uzemnění budov ČRo k hlavní ochranné přípojnici. Součástí této veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a vystavení nové revizní zprávy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Martina Štěpánková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.05.2018 11:00
Datum zahájení: 04.04.2018 16:50