Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MR20/2017 - Rekonstrukce EPS, PZTS a silnoproudu v ČRo Ústí nad Labem
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce elektrického požárního systému EPS, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému PZTS (dříve EZS) a rozvodů elektroinstalace NN dle jednotlivých projektových dokumentací v památkově chráněném objektu ČRo v Ústí nad Labem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)
Kontakt: Mgr. Tomáš Vávra
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.08.2017 10:00
Datum zahájení: 18.07.2017 12:14