Veřejná zakázka: VZ15/2018 - Analytika vysílání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 629
Systémové číslo VZ: P18V00000057
Evidenční číslo zadavatele: VZ15/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.06.2018
Nabídku podat do: 16.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ15/2018 - Analytika vysílání
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání systému pro zvukovou analýzu včetně podpory, který rozpracovává vysílání / zvukový záznam na úseky, jež identifikuje, označuje, přiřadí práva k užívání tak, aby bylo možné k jednotlivým úsekům přistupovat napřímo. Vybraný dodavatel zajistí podporu a vývoj systému po dobu trvání této zakázky. Podrobný popis plnění (projektu) je uveden v přílohách zadávací dokumentace.

V tomto zadávacím řízení bude na realizaci Fáze č. 1 projektu uzavřena smlouva o dílo podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s datem realizace předmětu plnění do 7. května 2019 mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě.

V tomto zadávacím řízení bude na realizaci Fáze č. 2 projektu uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 4 let mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě. Zadavatel uvádí, že v rámci Fáze č. 2 projektu stanovil pevnou jednotkovou cenu za 1 hod plnění na 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) bez DPH.

V tomto zadávacím řízení bude dále uzavřena licenční smlouva podle § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na dobu 5 let mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě.

Zakázka není rozdělena na části.

Nabídková cena v této veřejné zakázce nesmí přesáhnout 4.500.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. Předpokládaná hodnota těchto nových služeb činí 1 350 000,- Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků