Veřejná zakázka: VZ09/2022 - Obnova páternosteru - oběžného výtahu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1086
Systémové číslo: P22V00000026
Evidenční číslo zadavatele: VZ09/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.05.2022
Nabídku podat do: 24.06.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ09/2022 - Obnova páternosteru - oběžného výtahu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:

------------------------------------------------------------------

!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE!!!

Zadavatel byl dne 21. 6. 2022 nucen přistoupit ke ZRUŠENÍ tohoto zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Konkrétní důvody zrušení zadávacího řízení jsou uvedeny v "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", které naleznete v sekci "Zadávací dokumentace" a "Veřejné dokumenty".

-------------------------------------------------------------------


Předmětem této veřejné zakázky je obnova páternosteru (oběžného výtahu) dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jaroslavem Borovičkou v listopadu 2021, stavebního povolení vydaného MČ Praha 2 a závazného stanoviska MHMP Odboru památkové péče.

Páternoster se nachází v sídle zadavatele na adrese Vinohradská 12, Praha 2.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 5 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.

V rámci zadávacího řízení jsou realizovány dvě prohlídky místa plnění, přičemž zadavatel všem potencionálním dodavatelům vřele doporučuje se jedné z nich zúčastnit.

Prohlídky místa plnění budou probíhat:

- v úterý 17. května 2022 od 9:00 hodin;
- ve čtvrtek 19. května od 13:00 hodin.

Případní zájemci o prohlídku místa plnění by měli předem telefonicky kontaktovat kontaktní osobu zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci v části I. a svoji účast na prohlídce místa plnění nahlásit, aby zástupce zadavatele mohl připravit všechny potřebné administrativní úkony.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Český rozhlas
 • IČO: 45245053
 • Poštovní adresa:
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků